" Vene - eesti tehnika sõnaraamat " - Harri Kuldma

Sõnaraamatud

Hind:14.60EUR

Käesolev sõnaraamat on mõeldud laiemale tarvitajaskonnale: kõigile, kes puutuvad kokku venekeelse teadusliku ja populaarteadusliku kirjandusega või tegelevad tehnikaalaste tekstide koostamise, tõlkimise ja toimetamisega. 

Raamat on varustatud eestikeelsete vastete registriga, mis võimaldab teda kasutada ka eesti-vene sõnastikuna.