" Carl Robert Jakobsoni teedest ja töödest " - Rudolf Põldmäe

Elulood, memuaarid

Hind:3.60EUR

Oma artiklite kogus käsitleb autor meie rahvusliku liikumise kodanlik-demokraatliku suuna juhi, publitsisti, kirjaniku ja pedagoogi Carl Robert Jakobsoni (1841-1882) elu ja tegevuse mõningaid lõike, tuginedes peamiselt viimasel ajal Kurgja talumuuseumi laegastest ilmsiks tulnud allikmaterjalile. Kogumikus leiduvad artiklid on varem ilmunud ajakirjanduse veergudel.