" Automaatika " - Kusta Jõudu

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:6.00EUR

Raamat on oma sisult ja käsitluslaadilt mõeldud automaatika, automatiseerimise ning nendega seotud probleemide tutvustamiseks laiale lugejaskonnale - tootmisnovaatoritele, tööstuse ja majanduse juhtivale personalile ning loomulikult kõigile tehnikahuvilistele. Põhilise materjali esitusviis ei nõua lugejalt spetsiaalseid eelteadmisi. 
Puht-automaatikaalaste küsimuste kõrval on teoses tähelepanu pööratud ka arvutustehnikale, küberneetikale ja mõnedele uuematele automatiseerimise eriküsimustele, mistõttu raamat võib pakkuda teatud huvi ka automaatika spetsialistidele.