" Arhiividokumendid jutustavad " - Elmar Ernits

Ajalugu

Hind:6.00EUR

Valimik Eesti NSV Riikliku Ajaloo Keskarhiivi XX sajandi dokumentidest (1900-1917).

 

Käesolev dokumentidekogu annab põgusa ülevaate revolutsioonisündmustest ning haridus- ja kultuurielu probleemidest meie koduvabariigis aastail 1900-1917. 
Valimikku saab kasutada nii näit- ja iseseisva töö vahendina keskkooli ajalootundides kui ka üldkasutatava abivahendina kõigile noortele ajaloohuvilistele XX sajandi algusaastatega tutvumiseks.