" Revolutsioon jätkub " - Edgar Savisaar

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:3.60EUR

Viimastel aastatel peamiselt ajakirjanduses avaldatud uutmisteemaliste artiklite autor käsitleb avalikustamise, ajaloo valgete laikude, bürokraatia vastu võitlemise, meie majandusliku ja poliitilise süsteemi edasiarendamise ning rahvussuhete probleeme. 
Raamat on mõeldud laiale lugejaskonnale.