" Eesti NSV floora X " - Karl Eichwald

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:9.60EUR

«Eesti NSV floora» X köites käsitletakse ühte üheiduliste rühma - seltsi Cyperales. Samuti nagu eelmistes köidetes on ka siin aluseks A. Grossheimi süsteem, milles Cyperales on 41. selts, kuuludes harusse Cyperalia; seltsis on ainult üks sugukond - lõikheinalised, Cyperaceae. Seega kattuvad haru, seltsi ja sugukonna põhitunnused.