" Eesti NSV taimkate " - Liivia Laasimer

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:11.00EUR

Eesti taimkatte kaardistamisega tehti algust juba 1930-ndatel aastatel. Sõja tõttu töö soikus ning jätkus alles 1946. a. avatud Teaduste Akadeemia eestvedamisel. 
Käesolev teatmeteos annabki ülevaate selle suure töö tulemustest. 

Sisu:

 

 • Eesti NSV botaanilise, eriti geobotaanilise uurimise ajaloost
 • Geograafiline asend ja geoloogiline ehitus
 • Kliima
 • Mullastik
 • Eesti NSV floora ja vegetatsiooni koosseis ja kujunemine
 • Mõningaid teoreetilisi seisukohti taimekoosluste klassifitseerimisel
 • Kuivade ja parasniiskete asukohtade taimkond
 • Soostunud metsade ja niitude taimkond
 • Madalsoode taimkond
 • Siirdesoode taimkond
 • Rabade taimkond
 • Lammimetsade ja lamminiitude (luhaniitude) taimkond
 • Mereranniku taimkond
 • Veetaimkond
 • Eesti NSV tulnuk- ja kultuurtaimestik
 • Eesti NSV geobotaaniline kaardistamine
 • Eesti NSV geobotaaniline rajoneerimine
 • Eesti asend Põhja-Euroopa taimegeograafilistes ja geobotaanilistes liigestustes