"1000 mängu" - Milos Zapletal

Käsiraamatud

Hind:6.00EUR

Võimlas, mänguväljakul, aasal, linnas, maastikul, ruumis.

 

Autor on otsinud raamatukogudest, arhiividest, uurimisasutustest ja vanadest raamatutest ning ajakirjadest andmeid eri rahvaste ja hõimude mängude kohta. Ta kogus mänge eelkõige selleks, et neid praktikas kasutada. Hiljem tekkis mõte tutvustada neist mängudest parimaid ka teistele. 
Raamat on heaks abivahendiks kõigile, kellel tuleb tegelda laste vaba aja sisustamisega.

 

Tšehhi keelest tõlkinud A. Vilo.

Kaanekujundus Kersti Tormis.