" Invaliidsus ja seksuaalelu " - Ann Metusala

Esoteerika, eneseabi

MÜÜDUD

Meie ühiskonnas on hulk inimesi, kelle seksuaalsete vajaduste rahuldamine on raskem kui tavaliselt. Sellisteks inimesteks on nt. vanurid, noored, invaliidid. Teise nurga alt vaadatuna võib neid ehk rohkemgi olla: nt. inetud, ebakindlad või kompleksidega inimesed. 
Mida nõrgemal positsioonil inimene on, seda paremini me arvame teadvat, mis talle sobib ja mis mitte. Sellist suhtumist soodustab info puudulikkus. 
Käesoleva raamatu järele on tõsine nõudmine. See on esimene invaliidide seksuaalsust käsitlev raamat Soomes. Tänu oma asjalikule ja asjatundlikule sisule ja esitusviisile hajutab see teos eelarvamusi, kergendab vestluse arendamist vahel vägagi keeruliseks peetud teemadel ning aitab seeläbi invaliididel elada võimalikult täisväärtuslikku elu.