" Televiisorite korrastamine " - E.Jakoobi

Ehitus, tehnika, elektroonika

Hind:1.60EUR

Raamatus selgitatakse televiisori tööpõhimõtet, kujutise õiget väljareguleerimist, televiisori toitepinge stabiliseerimist ja muid küsimusi, millega televiisorikäsitseja kokku puutub. Seejärel käsitletakse iga liiki vigade leidmist ja kõrvaldamist, kusjuures lähtutakse vigade välistunnustest. Kirjeldatakse ka mitmesuguseid rikete avastamiseks vajalikke mõõteseadmeid.