" Kuidas teha ettekannet " - Tim Hindle

Majandus, äri, õigus, riik

MÜÜDUD

Praktilised nõuanded aitavad kõnet koostada, näitlikke abivahendeid valmistada, enesekindlalt esineda ning kuulajatega suhelda. 
Selge tekst ja illustratsioonid annavad ülevaate nii mitteametlikest kui ka eriti tähtsatest ettekannetest. 
Lihtsatest näpunäidetest on abi nii ettekandeks valmistumisel kui ka auditooriumi ees seistes. 
Tabelid ja graafikud koos eluliste näidetega pakuvad erinevaid tegevusvõimalusi.