" Mõttelend Euroopas " - Katrin Saks

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:3.60EUR

Raamat, mida käes hoiate, kogub oma kaante vahele minu lähiminevikus kirjutatud artiklid. 
Miks ma kirjutan? Mulle meeldib jutustada lugusid, sest usun, et ka sõna võib maailma parandada. Kirjutan teemadel, mis pole ainult seotud minu tööga, kuid mis loodetavasti seda täiendavad. Olen palju tegelenud rahvastikuküsimustega, eriti aga lastega seonduvaga. Sotsiaalpoliitika teemaderingile on Euroopa Parlamendis lisandunud välispoliitilised arutelud. 
Katrin Saks 

Kogumiku teemad:

  • «Lääs» on enam mõtteviis kui ilmakaar
  • Võrdsusest ja ebavõrdsusest
  • Rahvastik on prioriteet, mitte paratamatus