" Ökoloogialeksikon " - Viktor Masing

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:5.30EUR

Loodusteaduslik oskussõnastik - eesti, saksa, inglise ja vene keeles.

 

«Ökoloogialeksikon» on esimene eestikeelne oskussõnastik, mis annab määratluse ja lühiseletuse ökoloogias ja selle piiriteadustes sagedasti kasutatavaile termineile. 
Leksikon sisaldab ligi 3600 artiklit. 
Raamatu lõpus on mitmekeelne oskussõnastik jm lisasid, mida saab kasutada ökoloogiatekstide tõlkimisel.