" Õpik samariitlastele " - Juli Finkler, Sofia Speranskaja

Meditsiin, tervishoid

Hind:5.60EUR

Militaarse rõhuasetusega õpik samariitlastele ehk sanitaarinstruktoritele. 
Samariitlane peab tundma inimese kehaehitust ja omama kujutlust inimese kehas toimuvaist elulistest protsessidest. Sellised teadmised on vajalikud samariitlasele vigastuse iseloomu kiireks määramiseks ja esmaabi õigeks andmiseks, samuti ka arsti korralduste teadlikuks täitmiseks haavatute ja haigete põetamisel. 

Sisukord: 
I peatükk. Põhilised teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast 
II peatükk. Põhilised teadmised rohuteadusest, retseptuurist ja ladina keelest 
III peatükk. Meditsiiniline esmaabi haavatuile ja haigeile 
IV peatükk. Sanitaar-keemiline kaitse ja sanitaarsalkade tegevus kohaliku õhukaitse (KÕK) olukorras 
V peatükk. Haavatute ja haigete põetamine 
VI peatükk. Nakkushaigused ja võitlus nende vastu. Lühiteadmised sõjaväetervishoiust 
VII peatükk. Sanitaarteenistuse organiseerimine Punaarmees ja sanitaartaktika alused