" Õpetajate ja kasvatajate töökogemusi kodusest kasvatusest "

Psühholoogia, pedagoogika

Hind:1.60EUR

Kogumikku on valitud mõned VI vabariiklikel pedagoogilistel loengutel esitatud ettekanded koduse ja ühiskondliku kasvatuse küsimustest. 

Viljandi lapsevanema H. Kissa töö «Kõlbelisest kasvatusest perekonnas» kõneleb laste kui tulevaste kommunismiehitajate iseloomukasvatusest. Vaatlusele on võetud töökuse, tähelepanelikkuse, viisakuse, abivalmiduse, kollektivismi, tõearmastuse, aususe ja sotsialistliku patriotismi kasvatamine. 
Lapsevanema A. Tiko töö «Koduse kasvatuse kogemusi» kirjeldab isa kohustusi ja ülesandeid laste kasvatamisel. 
Viimane töö kogumikus kõneleb lastekodudes tehtavast kasvatustööst. Saksi Lastekodu M. Hirschmanni kogemused «Ergutuste ja karistuste rakendamisest» näitavad, kuidas karistuste ja ergutuste kasutamisel on hädavajalik armastav suhtumine lastesse, laste iseloomude sügav tundmine ja neile individuaalne lähenemine.