" Hõbedane teekond " - Peeter Tooming

Fotograafia, filmitehnika

Hind:5.00EUR

Raamat kõneleb sellest, kuidas tehti päevapilte fotograafia algaastail, milliseid materjale ja aparaate kasutati, kes olid need inimesed, kellele maailm võlgneb tänu fotograafia leiutamise eest. Kogu materjal on esitatud tihedas seoses eesti fotoga ning illustreeritud fotodega kodu- ja välismaalt. 
Raamatu väärtust suurendavad fotoajalooliste daatumite kalender ja fotoajalooliste isikute minileksikon. 
Fotod ja fotode reproduktsioonid Peeter Toomingalt.