" Võitluse teel " - Richard Roht

Eesti kirjandus

Hind:2.60EUR

Richard Roht (1891-1950) on tuntuks saanud viljaka romaanide ja lasteraamatute autorina. 
1923.-1940. aastani ilmub temalt rohkem kui 30 romaani ja novellikogu. 
30-ndatel hakkab ta kriitilisemalt suhtuma kodanliku ühiskonna pahedesse. Seda tähistavad romaanid «Võitluse teel», «Elutee» ja «Ummiktänav».