" Inglise keele grammatika keskkoolile " - Alice Ehin

Õpikud, õppekirjandus

Hind:2.80EUR

Käesolev inglise keele grammatikaõpik on määratud üldharidusliku keskkooli IX-XI klassile. Autor püüdis õpiku koostamisel arvestada kõnearenduslikku suunda võõrkeele õpetamisel. Õpiku peamiseks eesmärgiks on olla õpilastele abiks võõrkeele praktilisel omandamisel, mõistes selle all nii passiivset kui aktiivset võõrkeeleoskust.