" Kirurgia " - Väino Rätsep, Uno Sibul

Meditsiin, tervishoid

Hind:7.80EUR

Käesolev õpik on esimeseks eestikeelseks kaasaja kirurgia ja traumatoloogia põhilisi küsimusi käsitlevaks väljaandeks. 
Õpikus esitatav materjal on mõeldud nii meditsiiniliste keskkoolide õpilastele kui ka kõigile meditsiinilise keskharidusega spetsialistidele. Autorid on püüdnud üksikasjalisemalt valgustada erakorralise ja vältimatu esmaabi ning ravi kaasaegseid meetodeid, haigete eest hoolitsemist, operatsioonijärgse suremuse vähendamise teid ja traumatismi profülaktika küsimusi.