" Igavesti elav vesi " - Vadim Ljalko

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:2.50EUR

Enamik inimesi vee tegelikku väärtust ei tunneta. Me võtame vett kui looduslikku hüve, kui midagi iseenesestmõistetavat. Vett mingi teise ainega asendada on võimatu. Maailmameri on elu häll ja vesi kuulub kõigi meie planeedil leiduvate elusorganismide koostisse. Vett ja elu on võimatu teineteisest lahutada: kus pole vett, seal puudub ka elu. 
Veest kui kõige hinnalisemast maavarast, igavesest liikumapanevast jõust, surematust ainest nagu fööniks jutustabki see raamat. 

Raamat annab põhjaliku ülevaate veest kui elu allikast, vee omadustest, maakera veevarudest ja paljudest puhta vee nappusega seotud probleemidest, millega puututakse kokku nii Ukrainas ning NSV Liidu teistes piirkondades kui ka mitmetes välisriikides.