" MRP - raske ülestunnistus " - Heiki Lindpere

Ajalugu

Hind:2.60EUR

Kogumik käsitleb Eesti diplomaatia Teise maailmasõja järgset suurvõitu - MRP poliitilise ja õigusliku hindamise otsuse vastuvõtmist NSV Liidu rahvasaadikute kongressil - n.ö. köögipoolelt. Autor ja komisjoni liikmed paljastavad vastandlike jõudude meetodeid, võtteid ja vahendeid, mitmeski küsimuses aga esmakordselt Nõukogude tippjuhtide varjatutest varjatumaid huvisid.