" Taimemääraja " - K.Eichwald, L.Laasimer, S.Talts, A.Vaga, E.Varep ja A.Üksip

Loodus, zoloogia, bioloogia

MÜÜDUD

Eesti NSV-s sagedamini esinevaid kõrgemaid eos- ja õistaimi.

 

Käesolev lühike taimemääraja on koostatud koolidele ja kõigile, kes taimede määramise alal on algajad. Välja on jäetud taimed, millede kohta on tõenäone, et algaja nendega kokku ei puutu või need tema tähelepanu ei köida. Sellisteks taimedeks tuleb lugeda juhuslikke tulnukaid, mida meil üksikutel juhtudel on konstateeritud, kuid millede korduv leidumine on küsitav. Teiseks on välja jäetud haruldased, üksikuil leiukohtadel esinevad liigid, eriti kui need on vähe silmapaistvad.