" Üheksa aastakümmet - pühendusteos Johannes Aavikule " - Karl Mihkla, Helgi Vihma

Elulood, memuaarid

Hind:8.60EUR

Pühendusteos Johannes Aavikule.

 

Raamat on pühendatud Johannes Aavikule tema üheksakümnenda sünnipäeva puhul. Kogumikus esitatud artiklite, memuaaride ja Johannes Aaviku tööde katkenditega püütakse anda ülevaade meie keelemaestro elust ja tegevusest. 
Aavikus on õnnelikul viisil ühendatud leidja ja looja ning kirglik võitleja eesti keele uuendamise, rikastamise ja korraldamise eest. Praeguses eesti kirjakeeles kasutame rohkesti keelendeid, mis on tulnud tarvitusele juubilari soovitusel. Aaviku juhitud keeleuuendusliikumisega kaasnenud arvamuste võitlus aitas selgitada, milliseil uuendeil on eluõigus kujunevas eesti kirjakeeles.