" Teie pere majapidamine " - Ivar Raig

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:3.60EUR

Elanike laialdasemale ja efektiivsemale kaasahaaramisele põllumajandussaaduste tootmisel, elamuehituses ja teeninduses osutatakse üha suuremat tähelepanu. 
Ulatusliku majandus- ja sotsioloogilis-statistilise informatsiooni alusel käsitletakse raamatus kodumajapidamise, isikliku abimajapidamise, individuaalehituse ja -teeninduse ning kodutöönduse mitmeid aspekte ja probleeme. Antakse ülevaade peremajapidamiste osast elanikkonna tööjõu taastootmisel Eesti NSV-s, tema majandussfääride sidemetest ühiskondliku tootmisega, efektiivsusest ja reguleerimise teedest. Raamat sisaldab partei ja valitsuse dokumente, seadusandlikke akte ja juhendmaterjale nimetatud majandussfääride kohta. 
Raamat on mõeldud kõigile, keda huvitab majandustegevus peremajapidamises.