" Kaubanduskultuur - mis see on? " - Mark Svoiski

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:1.20EUR

Autor leiab, et kaubanduse eesmärkide ja ülesannete ning nende saavutamise vahendite väljaselgitamine pole mõeldav kaubanduskultuuri kui ühiskondliku nähtuse analüüsita. Käesolev kaubanduskultuuri käsitlus ei ole küll ammendav, kuid aitab näha keeruka nähtuse erinevaid tahke. Autor pakub lugeda mitmekesiseid pildikesi Eesti NSV kaubanduse ja ühiskondliku toitlustuse kultuurist.