" Saksa - Eesti - Vene turistivestmik " - Viktor Sepp

Sõnaraamatud

Hind:1.60EUR

Touristen-gespräche Deutsch-Estnisch-Russisch. Немецко-эстонско-русский разговорник для туриста

Turistivestmikku on koondatud kõige minimaalsem ja hädapärasem materjal, mis abistaks eelkõige välisturiste suhtlemisel kohalike elanikega, peamiselt olme- ja teenindussfääris. Vestmik sisaldab nii tarvitatavamaid käibefraase kui ka üksiksõnu.