" Noor Kreutzwald " - Gustav Suits

Loomingu Raamatukogu

Hind:2.00EUR

Aastail 1931-35 avaldas Gustav Suits ajakirjas «Looming» sarja Fr. R. Kreutzwaldi biograafiat käsitlevaid artikleid. Juba siis oli kavatsus need monograafiaks koondatult lugeja kätte saata. 
1941. sõjatules hävis Suitsu Tiigi tänava korteris tema üliväärtuslik arhiiv ja raamatukogu, kuid õnnekombel säilis väikese kohvri täis kirju ja dokumente, mis olid hoiule viidud ülikooli raamatukokku, nendega koos ka «Noore Kreutzwaldi poolvalmis käsikiri. 
Eesti keeles monograafia autori elu ajal lugejani ei jõudnudki. Küll avaldati see Gustav Suitsu 70. sünnipäeva puhul soome keeles. 
Siinne tekst ongi trükitud Soomest saadud valguskoopia alusel. 

Sisu: 

 • Päritolu, sünnikoht, ümbruskond Kadrinas 
 • Asukoha vahetus Kaarli mõisa, sunnismaisusest vabanemine 
 • Varasemad õpiaastad 
 • Õpingute katkemine Rakveres. Isa Ohulepa mõisavalitsejaks, poja sobimatus kaupmehe õpipoisiks 
 • Kreutzwald Chr. v. Stackelbergi ja Tallinna Kreiskooli kasvandikuna 
 • Saksa algkooli õpetajana Tallinnas, Toa-Jaagupi õpilasena Ohulepal 
 • Noor Kreutzwald literaadilisandikuna 
 • Otsus arstiks õppida. Kreutzwald Peterburis 
 • Kreutzwald Tartus 
 • Kreutzwald Tartu ülikooli oludes 
 • Eestimaalise Landmannschafti liige. Arstiteaduslikud õpingud 
 • Kreutzwald ja rahvuslik esiärkamine 
 • Rahvuseepose idee käärimine. Koolera ja muude taudide vastu võitlemine 
 • Kreutzwaldi lõppeksam ja abiellumine 
 • Esiärkamine vastuoludes