" Kauge taiga " - Feliks Stilmark

Loodus, zoloogia, bioloogia

Hind:2.30EUR

Baikali-Amuuri magistraal, Lääne-Sajaanid ja Taga-Baikal, Turuhhani taiga ja Amuuri-äärsed alad – need on raamatus leiduvate jutustuste tegevuskohad. 
Autor, jahindusteadlane ja bioloog, räägib taiga looduse ning jahimajanduse probleemidest, looduskaitsealade loomisest ja ürgmetsade tulevikust. 
Räämat on suunitletud kõige laiemale lugejaskonnale.