" Lõkkesöed... " - Juta Renzer

Noortekirjandus

Hind:4.20EUR

Selle raamatu lehekülgedel astuvad sinu ette inimesed, kes on kandnud - tõsi küll, erinevatel aegadel - uhkete ja julgete nime - noor pioneer. Sama nime, mida kannad sina praegu. Igaüks neist on võtnud oma pioneeriaastatest kaasa lõkkesöe. Täna löövad need jälle hõõguma. Nende paistel teed sa retke kahekümnendatesse aastatesse, mil Eestimaa Kommunistlik Noorsooühing hakkas looma kommunistlikke lastegruppe. Siis võtad sa osa 1940. a. tormilistest revolutsioonisündmustest, mil sündis Eestis massiline kommunistlik lasteorganisatsioon - pioneeriorganisatsioon. Sa teed kaasa matka peidetud kaelarättide aega - saad teada, kuidas võitlesid pioneerid fašistide poolt okupeeritud Eestis, kuuled, kui mehiselt töötasid Nõukogude Eesti pioneerid kauges tagalas. 
Ja pärast astud sa taastamistellinguile koos esimeste sõjajärgsete aastate noorte leninlastega, lähed koos nendega elektrijaama rajama, metsa istutama, õppevahendeid valmistama. 
Viimaks sammud aga juba päris tuttavate ringis: viibid pioneeride kokkutulekutel, matkadel, laagrites, võtad osa roheliste patrullide tegevusest, ühisest tööst kolhoosipõllul, punaste jäljeküttide põnevatest avastusretkedest. 
Ja nii sa saadki teada, millist tuld hoidis endas iga lõkkesöeke. Meie järgmisele lõkkele tuled sa juba oma söekesega - ole selleks valmis!