" Väike murdesõnastik I " - Valdek Pall

Sõnaraamatud

Hind:3.60EUR

Sõnastik annab ülevaate eesti rahvakeele sõnavara rikkusest. Sellest selgub, millised sõnad eesti murretes esinevad ja kus neid tarvitatakse. 
Käsiraamat igaühele, kes emakeelega tegeleb: kirjanikule ja tõlkijale, õpetajale ja õppijale.