" Võrdväärsed " - Ranveig Jacobsson, Karin Alfredsson

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:4.60EUR

Rootsi on teinud naiste ja meeste õiguste ühtlustamisel suuri edusamme. Mõne aastakümne eest oli täiesti iseenesestmõistetav, et abielunaine pühendub perekonnale ja lastele ning et perekonna majandusliku toe tagab mees. Nüüd peavad noored naised loomulikuks, et nad teevad peaaegu kogu elu palgatööd. Kui praegune areng jätkub, on Rootsi tööturul naisi varsti niisama palju kui mehi. 
Ehkki Rootsi püüdlused luua naistele ja meestele võrdsed tingimused on andnud häid tulemusi, leidub siiski veel rohkesti puudusi. 
Käesolev brošüür, mis kirjeldab Rootsi edusamme võrdõiguslikkuse edendamisel, algab lühikese ajaloolise ülevaatega.