" Kardioloogia I " - H.Hanson, K.Kõrge, Ü.Lepp, I.Liiv, S.Maramaa, J.Riiv, K.Valgma

Meditsiin, tervishoid

Hind:5.60EUR

Autorid käsitlevad oma arstipraktika ja teaduslike uuringute põhjal südamelihase ja -klappide, südame sisekesta ja südamepauna haigusi, kardiovaskulaarsed ja kardiaalset puudulikkust ning paljusid teisi kardioloogia probleeme. Selgitatakse nende haiguste tekkepõhjusi, antakse ülevaade diagnoosimisest, ravist ja profülaktikast. 
Käsiraamat kõigi erialade arstidele ja arstiteaduskonna üliõpilastele.

 

Sari Scripta Medicorum.