" Kohtuekspertiis " - Herbert Lindmäe

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:1.30EUR

Monograafias on käsitletud ekspertiiside korraldamise teoreetilisi ja praktilisi küsimusi – ekspertiiside mõistet ja liike, ekspertiisimaterjale, ekspertiisi määramist ning uurijate toiminguid. 
Puudutatud pole ekspertiisi kohtueelsel uurimisel, samuti kohtus. 
Raamat on mõeldud Eesti NSV Prokuratuuri ja Eesti NSV Siseministeeriumi töötajatele, samuti TRÜ õigusteaduskonna üliõpilastele.