" Hetk " - Jan Kaus

Eesti kirjandus

Hind:7.30EUR

«Hetk« on mõtlemapanev romaan meie ajast ja meie kohast, tagasivaadetega lähiminevikku. Autorit iseloomustab võime tabada ajas olulist 
ning seda usutavalt ja hingeminevalt kirja panna. 
Nagu Jan Kausi eelmises populaarses romaanis «Tema« on ka selle 
raamatu keskseteks teemadeks lähisuhted, usalduse võimalikkus inimeste vahel, armastus ja ükskõiksus.