" Lõhe ja meriforell " - Linda Rannak, Johanna Arman, Mart Kangur

Loodus, zoloogia, bioloogia

MÜÜDUD

Raamatus käsitletakse kaht meie siirdekala: lõhet ja meriforelli. Kirjeldatakse nende välistunnuseid, eluviise, toitumist, rännet ja kudemist. Vaadeldakse kahe vääriskala arvukust, selle langemise põhjusi ning kalakaitset.
Raamat pakub huvi kaluritele, kalakasvatajatele, kalasportlastele ja kõigile loodusest huvitatud lugejatele.

 

Sari Pääsuke