" Uurija kurjategija jälgedel " - Olaf Silla

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:1.00EUR

Kuritegevus meil väheneb. Mida toob tulevik, ei oska ennustada, kuid üks on kindel: me saame teada põhjused, miks ühest inimesest saab kurjategija, aga teisest ei saa. Kui juristid üksi sellega toime ei tule, siis koos teiste teaduste viljelejatega jõuavad nad selleni kindlasti. Kuritegevuse esinemise probleem on lahendatav nagu vähihaigusegi saladus. Ehk selgub siis koguni, et karistamise asemel tuleb osa kurjategijaid mõjutada muude, senitundmatute vahenditega. Me ei tea seda veel. Aga probleemid tekivad, need lahendatakse, ja tekivad jälle uued. Selline on elu seadus.

Sisukord:

  • Uurija
  • Kurjategija
  • Kuritegu, sündmuskoht ja jäljed
  • Kuidas avastatakse kuriteod
  • Millest kõneleb kriminaaltoimik
  • Seaduse kohaldamine ja karistus