" Ilukirjanduse tõlkimisest inglise keelest eesti keelde " - Urve Lehtsalu, Gustav Liiv

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

 
Käesolev raamat püüab abistada inglise keelest eesti keelde tõlkijat peamiselt praktiliste nõuannetega, puudutades ka vastavaid tõlketeoreetilisi probleeme leksika, stilistika ja grammatika valdkonnast. Esitatav materjal on suurelt osalt inglise filoloogidele loetav erikursus, kuid raamat püüab ühtlasi olla abiks võitluses tõlkepraagi vastu, millest meie tõlkekirjandus ei ole veel kaugeltki vaba.
Rotaprint-väljaanne.