" Vajan relva! 5 " - Raivo Lillemets

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:4.60EUR

Relvaseadus ja relvade omandamise uus kord.

 

Sisukord:

  • Relvaseadus (koos muudatustega kuni 01.03.2004.a.)
  • Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord (Siseministri 6. detsembri 2001. a. määrus nr. 95)
  • Relvaloa taotlemise protseduur
  • Eksamiküsimused relvaloa taotleja
  • Relvaalase seadusandluse sätted (Karistusseadustiku §§ 28, 29, 51, 418, 419, 420, 421)
  • Karistusseadustiku §§ 28 ja 29 selgitused
  • Tulirelvaalased ohutusnõuded
  • Esmaabi laskevigastuse korral
  • Tulirelva kasutamine ja hooldamine