" Saksa-eesti fraseologismide ja väljendite sõnaraamat " - Virve Liiv, Alice Haberman, Milvi Paivel

Sõnaraamatud

Hind:5.30EUR

 
Käesolev sõnaraamat sisaldab umbes 4300 märksõna ja 15000 fraseoloogilist väljendit, kuhu kuuluvad

  • fraseoloogilised liitumid (idioomid)
  • fraseoloogilised üksused (kõnekäänud, püsivõrdlused, lendsõnad, sõnapaarid, vanasõnad)

 

  • fraseoloogilised kombinatsioonid (ainult osaliselt fraseoloogiliselt seotud ühendid)