" Käsikiri ja korrektuur " - Lembit Abo

Käsiraamatud

Hind:5.60EUR

 
Käsiraamatus antakse juhiseid käsikirja ülesehituse ja vormistuse kohta, selgitatakse toimetaja ülesandeid käsikirja ladumiseks ettevalmistamisel ning korrektuuri lugemisel ja käsitletakse muid kirjastamistegevusse puutuvaid küsimusi. Raamat on mõeldud esmajoones teadusliku, tootmisalase, õppe- ja teatmekirjanduse autoritele, koostajatele, tõlkijatele ning toimetajatele, kuid sellest leiavad vajalikke andmeid ka teised kirjastamistööga tegelejad.

Teine, ümbertöötatud trükk.