" Eesti - inglise sõnaraamat koolidele " - Clarissa Parts

Sõnaraamatud

Hind:7.00EUR

 
Sõnaraamat koosneb alfabeetilisest sõnastikust (ligikaudu 10 000 märksõna) ja lisadest - geograafilistest nimedest, enamkasutatavaist lühendeist ning ebareeglipäraste verbide põhivormide ja ebareeglipäraste nimisõnade mitmuse tabelitest.
Sõnaraamatu koostamisel on lähtutud keskkooliõpilaste praktilistest vajadustest inglise keele õppimisel, et abistada neid keskmise raskusega tekstide eesti keelest inglise keelde tõlkimisel.

Kolmas, parandatud ja täiendatud trükk.