" Matk eesti järvedele " - Aare Mäemets

Eesti-raamatud

Hind:2.30EUR

Käesolev mahukas brošüür on mõeldud selleks, et anda matkajatele teejuht, mille abil peaks olema võimalik üles leida enam-vähem kõik tähtsamad või ilusamad Eesti järved ja tutvuda nendega (käsitlemist leiab enam kui 280 järve).
Kalahuvilistele püütakse esitada andmeid enamiku vaadeldavate järvede kalastikust, kuigi mitme looduslikult ilusa järve puhul need andmed kahjuks puuduvad (täpsemaid andmeid ei anta ka nende järvede kalastiku kohta, kus kalapüük on keelatud). Võimaluse piires antakse juhiseid sobivate supluskohtade leidmiseks, käsitletakse järvede looduskaitset, juhitakse tähelepanu järvede huvitavamatele füüsilisgeograafilistele ja bioloogistele iseärasustele, tuuakse arheoloogilisi ja muid ajaloolisi materjale, andmeid üldtuntud isikutega seotud järvedest jne.