" Kvantitatiivsed meetodid majanduses " - Tiiu Paas

Majandus, äri, õigus, riik

MÜÜDUD
MÜÜDUD

 
Raamatu eesmärgiks on pakkuda mõningaid kvantitatiivsete meetodite kasutamise võimalusi erinevate majandusprobleemide lahendamiseks ning täiendava info saamiseks otsuste langetamisel. Raamat on eelkõige mõeldud majandusüliõpilastele, kuid ka perspektiivitundega majandusjuht ja ärimees võib raamatust leida infot, mis suunab teda mõtlema oma otsustustegevusele ning võimalustele muuta selle tulemusi efektiivsemaks.

Sisu:  

  • Mudelid ja kvantitatiivsed meetodid otsustusprotsessis
  • Lineaarsed planeerimisülesanded
  • Simpleksmeetodid
  • Transpordiülesanded
  • Mittelineaarne planeerimine
  • Mänguteooria
  • Võrkplaneerimine
  • Järjekorrateooria