" Murud Eestis " - Aleksander Adojaan

Aiandus

Hind:2.00EUR

 
Raamatus iseloomustatakse muru tähtsust ja kujundust haljasaladel, spordiväljakutel ja koduaedades. Põhjalikult kirjeldatakse kõikide muru taimeliikide bioloogilisi iseärasusi ja majanduslikke ning dekoratiivseid omadusi. Üksikasjalikumalt esitatakse muru seemnesegude koostamise aluseid, rajamise ja hooldamise agrotehnikat ning ratsionaalse kasutamise-niitmise võtteid vastavalt kasvukoha tingimustele – kasutuslaadile.
Käsitletakse esmakordselt põhjalikult autori poolt eristatud muru rohukamaratüüpe Eestis, nende kujunemise tingimusi ja rajamise võtteid ning kasutamise võimalusi.