" Eesti ballaad 1900-1940 " - Arne Merilai

Käsiraamatud

Hind:6.00EUR

Monograafia eesmärk on anda žanri üldistatud arengulugu aastail 1900-1940, kusjuures tähelepanu keskendub järgmisele:

  • ballaadi teoreetilise kontseptsiooni loomisele ja žanri käsitlemisele selle alusel;
  • olulisemate žanrifaktide koondamisele ja üldistamisele;
  • eesti ballaadi arengujoonte esitamisele üldiselt ja eriti aastail 1900-1940;
  • saadud tulemuste seostamisele kirjandusprotsessi kui tervikuga;
  • ballaadiautoreile eraldi ja žanri osale nende loomingus võrdluses teiste luuletajatega;
  • ballaadikriitikale ja selle seaduspärasustele;
  • muudatustele ballaadi poeetilises struktuuris ja sisus.