" Ameerika Ühendriikide valitsemissüsteem " - A.R.Gitelson, R.L.Dudley, M.J.Dubnick

Majandus, äri, õigus, riik

Hind:7.60EUR

 
Sisu:  

 • Müüt ja tegelikkus Ameerika poliitikas
 • Konstitutsiooni alused
 • Föderalism ja valitsustevahelised suhted
 • Õiguste ja vabaduste traditsioon
 • Avalik arvamus ja poliitikas osalemine
 • Parteid
 • Kampaaniad ja valimised
 • Huvigrupid
 • Meedia ja poliitika
 • Kongress
 • Presidentuur
 • Bürokraatia
 • Kohtud, kohtunikud ja õigus
 • Sisepoliitika ja poliitika kujundamine
 • Välis- ja kaitsepoliitika
 • Viited
 • Soovitatav kirjandus