" Eesti-Vene / Vene-Eesti õigusteaduse sõnastik " - A.Kask, J.Mäll, R.Nigol, K.Paas, E.Salumaa, E.Sakkeus, E.Talvik

Sõnaraamatud

Hind:3.50EUR

 
Sõnastiku koostamise eesmärgiks on ühtlustada eestikeelset juriidilist terminoloogiat ning kaasa aidata vastavate oskussõnade kujundamisele. Sõnastik püüab olla abiks juriidiliste oskussõnade ja väljendite tõlkimisel vene keelde või vene keelest eesti keelde.