" Rahvatasujad - mälestusi ja jutustusi partisanivõitlusest " - Rudolf Lumi

Ajalugu

Hind:4.60EUR

 
Sõda häiris eesti rahvast kõige suuremaa tööhoo ajal. See oli enneolematu tööhoog, mille oli vallandanud Eesti taasühinemine Nõukogude Liiduga. Lasti käiku kodanliku diktatuuri päevil seiskunud vabrikuid ja masinaid. Kümned tuhanded inimesed said tööd. Maata ja vähese maaga talupojad olid nõukogude võimult saanud maad ja ootasid oma esimest lõikust. Õitsele lõi kultuuripõld. Eesti rahvas ehitas sotsialismi.
Ja just neil eesti töötavale rahvale õnnelikel ja rõõmuküllaseil päevil tungisid fašistlikud väed üle Nõukogudemaa piiri, külvates kõikjal halastamatult surma.
Me teame, millise üksmeele ja kindlusega tõusid töötavad hulgad alles kättevõidetud vabaduse ja suveräänsuse kaitseks...

Käesolev kogumik on esimene selletaoline meie partisanivõitlusest ja fašismivastasest liikumisest. Ta haarab kogu seda ajajärku, millal fašistlike okupantide rautatud saapad tallasid meie kodumaa püha pinda. Raamatu alguses esitatakse ajalookandidaadi V. Leede ulatuslikum artikkel «Eesti töörahva võitlusest fašistlike röövvallutajate vastu».
Samuti leidub siin kirjutisi fašismivastase võitluse mõningatest huvitavatest episoodidest ja jutustusi inimestest, kel sellel meie kodumaale raskel tunnil astusid energiliselt välja hitlerlike jõukude hävitustöö vastu, kartmata raskusi ja neid ähvardavaid ohte.
Kõigist kirjutistest paistab silma erinevatest rahvustest inimeste suur sõprus ja koostöö.
R. Lumi