" Viini klassikaline koolkond " - Johannes Jürisson

Muusika, laulikud, noodid

Hind:2.30EUR

 
«Kultuuriülikooli» sarjas ilmunud kahes eelmises raamatus - «Vanast muusikast» ja «Palestrinast Bachini» - on antud lühiülevaade muusikakultuuri arengust selle tekkimisest kuni polüfoonilise stiili kõrgpunktini XVIII sajandi esimesel poolel. Revolutsiooni ideedest kääriva valgustussajandi poolt sünnitatud Viini klassikaline koolkond on uueks etapiks muusikaajaloolises arengus.
Uus ajastu sünnitas uued inimesed, uue mõtteviisi, uued kunstiprintsiibid. Selle epohhi kõige eredamaks muusikaliseks kokkuvõtteks saigi Viini klassikaline koolkond. Käesolev raamat püüab anda ülevaate selle rühmituse kujunemisest, uute žanrite ja vormide arengust, heliloojate individuaalsuse ja loomingu erinevustest, neid ümbritsevast keskkonnast.

Sisukord:

  • Eessõnaks
  • Feodaalselt kultuurilt kodanlikule kultuurile
  • Viini klassikaline koolkond
  • Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
  • Franz Joseph Haydn (1732-1809)
  • Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
  • Ludwig van Beethoven (1770-1827)
  • Lõpetuseks

 

  • Kasutatud kirjandus