" See tähtis täheortograafia " - Toom Õunapuu

Õpikud, õppekirjandus

MÜÜDUD

 
Täheortograafiat on peetud keeleõpetuse tähtsaimaks osaks, sest see näitab kirjutaja keeleoskust vahest kõige täpsemalt, olles sageli ka inimese intellekti ja kultuursuse peegeldaja.
Selles raamatus on mõneti tavatult käsitletud õigekirjareegleid.